Uw Naam:

  Uw lidnummer van Het Ambtenarencollectief:

  Inkomsten

  Kopie jaaropgaaf salaris, uitkering en/of pensioen (van beide fiscale partners, indien van toepassing). Vermeld uw geboortedatum op de jaaropgaaf. Heeft u nog geen jaaropgaaf ontvangen? Dan volstaat een salaris/uitkeringsspecificatie van december 2019 ook.

  Eigen jaaropgaaf

  Jaaropgaaf partner  Heeft u recht op een Wajong uitkering? Vermeld dat uitdrukkelijk, want dit staat niet altijd op uw jaaropgaaf vermeld.
  NeeJa

  Heeft u overige (neven)inkomsten waarop geen loonheffing is ingehouden, zoals bijvoorbeeld PGB of oppasinkomsten?
  NeeJa

  Omschrijf deze dan zo goed mogelijk. Upload zoveel mogelijk gegevens en de gemaakte kosten.


  Ontvangt u partneralimentatie?
  NeeJa

  Totaal jaarbedrag

  Sinds (jaartal)
  Koopwoning

  Heeft u een koopwoning
  JaNee

  Upload dan de WOZ waarde belastingjaar 2019 Let op: Deze heeft u in het jaar 2019 ontvangen, dus niet van belastingjaar 2020 aanleveren.

  Upload een overzicht van uw hypotheekrente van 2019.

  Heeft u het volledige hypotheekbedrag aan de woning besteed?
  JaNee

  Vermeld dan uitdrukkelijk welk bedrag wél aan de woning is besteed.


  Heeft u in 2019 een huis gekocht en/of verkocht?
  NeeJa

  Dan hebben wij een kopie van de notariële afrekening, kopie nota aflossing hypotheek (bij verkoop van uw woning) en een kopie van de taxatiekosten nodig.
  Heeft u in 2019 uw hypotheek overgesloten heeft via de notaris?
  NeeJa

  Dan hebben wij een kopie van de notariële afrekening, kopie nota van aflossing oude hypotheek en een kopie van de taxatiekosten nodig.
  Heeft u in 2019 erfpachtcanon betaald?
  NeeJa

  Dan hebben wij een kopie van de Erfpachtacanon nodig.


  Heeft u een tweede eigen koopwoning, zowel in binnen- als buitenland (gehad)?
  NeeJa

  Upload dan de WOZ waarde belastingjaar 2019 Let op: Deze heeft u in het jaar 2019 ontvangen, dus niet van belastingjaar 2020 aanleveren.

  Is deze tweede woning verhuurd?
  NeeJa

  Staat deze woning leeg en te koop?
  NeeJa
  Sinds wanneer staat deze woning te koop?
  Voor welk bedrag per jaar wordt de woning verhuurd?  Gemaakte kosten

  Reist u of uw fiscale partner (aantoonbaar) naar het werk met Openbaar Vervoer en niet met eigen vervoer?
  NeeJa

  Vermeld hoeveel kosten u gemaakt heeft en ook de eventueel ontvangen vergoeding van de werkgever.
  Vergoeding door werkgever

  Vergoeding door werkgever

  Uw fiscaal partner
  Vergoeding door werkgever:

  Vergoeding door werkgever:


  Heeft u of uw fiscale partner in 2019 studiekosten gemaakt? (Niet van de kinderen!)
  NeeJa

  Vermeld wie de studiekosten gemaakt heeft en ook de eventueel ontvangen studiefinanciering van de werkgever.
  IkzelfPartnerWerkgeverStudiefinanciering

  IkzelfPartnerWerkgeverStudiefinanciering

  IkzelfPartnerWerkgeverStudiefinanciering

  IkzelfPartnerWerkgeverStudiefinanciering

  Heeft u of uw fiscale partner eventuele chronische aandoeningen, zoals COPD, hartfalen, maag- en darmaandoeningen, epilepsie, diverse voorgeschreven diëten, etc?
  NeeJa

  Heeft u niet vergoede ziektekosten boven het wettelijk eigen risico zoals medicijnen, hulpmiddelen, kleding en beddengoed, van uw fiscale partner, etc. van uzelf? Het deel van het wettelijk eigen risico is niet aftrekbaar.

  Heeft u niet vergoede ziektekosten boven het wettelijk eigen risico zoals medicijnen, hulpmiddelen, kleding en beddengoed, van uw fiscale partner, etc. van uw partner? Het deel van het wettelijk eigen risico is niet aftrekbaar.

  Vervoer naar medisch specialist/voor ziekenbezoek (het totaal aantal kilometers) voor uzelf

  Vervoer naar medisch specialist/voor ziekenbezoek (het totaal aantal kilometers) voor uw partner


  Geeft u aan ANBI-instellingen?
  NeeJa

  Giften aan ANBI-instellingen (zoek eerst uit of het daadwerkelijk ANBI-instellingen betreffen).


  Heeft u in 2019 partneralimentatie betaald?
  NeeJa

  Indien u partneralimentatie betaalt, hebben wij het bedrag, de naw-gegevens en geboortedatum van de ontvanger nodig.

  Betaalde partneralimentatie (bedrag)

  Naam ontvanger

  Straat naam + huisnummer + postcode + woonplaats

  Geboortedatum ontvanger

  Eventueel betaalde kosten voor juridische bijstand (advocaat), ter verkrijging van partneralimentatie of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (bedrag)
  Betaalde en/of ontvangen premies:

  Betaalde u premie voor arbeidsongeschiktheid (denk ook aan hypotheeklasten beschermer)?
  NeeJa

  Upload hier dan zo veel mogelijk gegevens van

  Fiscaal partner:


  Betaalde u premie voor een lijfrenteverzekering?
  NeeJa

  Vermeld voor welke fiscale partner dit van toepassing is en voeg een kopie van het bijbehorende pensioenoverzicht 2019 en de jaaropgaaf 2018 bij. Let op: van uw pensioenoverzicht hebben wij die pagina nodig waarop de Faktor A (pensioenaangroei) staat aangegeven (meestal de achterzijde van de laatste pagina). Vermeld ook op de pagina voor welke fiscale partner dit van toepassing is en het totale jaarbedrag. NB kunt u niet uit uw polis opmaken of het een lijfrenteverzekering betreft, bel dan met uw verzekeraar (alleen de premies voor een lijfrenteverzekering zijn aftrekbaar).

  Voor uw fiscale partner  Vermogen

  Is uw beginsaldi op 31-12-2018 van al uw binnen- en buitenlandse spaar- en betaalrekeningen, als deze in totaal meer dan € 30.000 bedragen voor alleenstaanden of €60.000 bij fiscale partners?
  NeeJa

  Dan hebben wij het financieel jaaroverzicht van alle rekeningen nodig.
  Groene belegging? NeeJa
  Groene belegging? NeeJa
  Groene belegging? NeeJa
  Groene belegging? NeeJa

  Betaalde u of uw fiscale partner dividendbelasting vanwege beleggingen?
  NeeJa

  Vermeld het totale jaarbedrag aan betaalde dividendbelasting (totaal).

  Door uw fiscaal partner totale betaalde jaarbedrag:


  Eventuele vorderingen, andere tegoeden of onroerend goed (woz-waarde).


  Betaalde u of uw fiscale partner schulden af?
  NeeJa

  Omschrijf dan zo goed mogelijk de situatie en upload bijhorende gegevens  Overige

  Heeft u thuiswonende kinderen
  0123456

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  GeboortedatumVoorletters en achternaam

  Bedrag of beschikking van ontvangen Voorlopige Teruggaaf 2019 (niet van 2020).
  Bedrag Voorlopige Teruggaaf 2019 (totaal)

  Voor uw fiscale partner
  Bedrag Voorlopige Teruggaaf 2019 (totaal)


  Eventueel betaalde Voorlopige Teruggaaf 2019 (niet van 2020).
  Bedrag Voorlopige Teruggaaf 2019 (totaal)

  Voor uw fiscale partner
  Bedrag Voorlopige Teruggaaf 2019 (totaal)
  Alles waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor uw belastingaangifte.