Uw gegevens

  Naam:

  E-mailadres:

  Telefoonnummer:

  Geboortedatum (DD-MM-JJJJ): (verplicht)

  BSN: (verplicht)

  Uw lidnummer van Het Ambtenarencollectief:

  Fiscaalpartner
  Heeft u een fiscale partner? Dit is bijvoorbeeld als u getrouwd bent, geregistreerd partnerschap heeft of op hetzelfde adres woont.
  Lees er meer over bij de belastingdienst
  JaNee

  Naam fiscaal partner:

  Geboortedatum fiscaal partner (DD-MM-JJJJ):

  BSN fiscaal partner: